Załatw sprawę przez Internet

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno - technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) w Instytucji uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza na portalu: http://epuap.gov.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /v360npox31/skrytka

Aby skorzystać z usług Elektronicznej Skrzynki Podawczej należy się zarejestrować i zalogować. Ponadto warunkiem wysłania wniosku jest posiadanie Podpisu Elektronicznego Kwalifikowanego lub Profilu Zaufanego

Co to jest profil zaufany?

Załóż profil zaufany

 

Możesz także skorzystać z Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej uruchomionej przez Urząd Miejski w Tłuszczu.