Urząd Miejski w Tłuszczu

ul. Warszawska 10

05-240 Tłuszcz

NIP: 762-14-76-984

REGON: 000530927


Gmina Tłuszcz

pow. wołomiński

woj. mazowieckie

ul. Warszawska 10

05-240 Tłuszcz

NIP: 125-133-48-45

REGON: 550668166

 

Burmistrz

mgr inż. Paweł Marcin Bednarczyk

 

tel.: 29 75 73 016

fax: 29 77 75 252

e-mail: urzad(a)tluszcz.pl

Skrytki ePUAP:  /v360npox31/SkrytkaESP lub /v360npox31/skrytka

ID ePUAP /v360npox31

godziny pracy urzędu:

poniedziałek 8.00 – 16.00

wtorek 8.00 – 18.00

środa 8.00 – 16.00

czwartek 8.00 – 16.00

piątek 8.00 – 14.00


strona internetowa: www.tluszcz.pl


Numer rachunku bankowego Gminy Tłuszcz

opłat skarbowych oraz innych opłat jest następujący:

NR 98 1020 1026 0000 1402 0260 3421

  Prowadzony przez bank  PKO BP S.A