Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Tłuszczu

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Gmina Tłuszcz
    Informacje ogólne (1)
    Herb Gminy Tłuszcz (1)
    Punkty adresowe (1)
    Strategia Rozwoju Gminy Tłuszcz (2)
    Gospodarka odpadami (11)
    Rejestr żłobków i klubów dziecięcych (4)
    Rejestr instytucji kultury (1)
    Gminny Program Opieki nad Zabytkami (1)
    Budżet i Finanse Gminy (0)
        Opinie RIO (44)
        Uchwały budżetowe (0)
            Uchwały budżetowe - 2018 (3)
        Umorzenia (0)
            2023 r. (4)
            2022r. (4)
            2021 r. (4)
            2020 r. (4)
            2019 r. (4)
            2018 r. (4)
            2017 r. (3)
            2016 r. (4)
            2015 r. (4)
            2014 r. (4)
            2013 r. (4)
            2012 r. (2)
        Wieloletnia Prognoza Finansowa (0)
            Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018 (3)
        Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Tłuszcz (23)
        Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego w Tłuszczu (5)
        Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego (5)
        Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego (5)

Rada Miejska w Tłuszczu
    Kompetencje, tryb pracy (1)
    Skład Rady (0)
        Skład Rady Miejskiej w Tłuszczu VIII kadencji na lata 2018-2023 (1)
        Skład Rady Miejskiej w Tłuszczu VII kadencji na lata 2014-2018 (1)
        Skład Rady Miejskiej w Tłuszczu VI kadencji na lata 2010-2014 (1)
    Komisje Rady (0)
        Kadencja VIII 2018 - 2023 r. (0)
            Komisja Rewizyjna 2018-2023r. (1)
            Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2018-2023r. (1)
            Komisja Budżetu i Inwestycji 2018-2023r. (1)
            Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych 2018-2023r. (1)
            Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 2018-2023r. (1)
            Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług 2018-2023r. (1)
        Kadencja VII 2014 - 2018 r. (0)
            Komisja Rewizyjna (3)
            Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia (3)
            Komisja Budżetu i Inwestycji (3)
            Komisja Ładu , Porządku i Ochrony Środowiska (3)
            Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług (3)
        Kadencja VI 2010 - 2014 r. (0)
            Komisja Rewizyjna (3)
            Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia (3)
            Komisja Budżetu i Inwestycji (3)
            Komisja Ładu , Porządku i Ochrony Środowiska (3)
            Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług (3)
    Projekty Uchwał (0)
        Kadencja VIII 2018-2023 (1)
        Kadencja VII 2014-2018 (0)
            Projekty Uchwał na II Sesję Rady Miejskiej w Tłuszczu (25)
            Projekty Uchwał na III Sesję Rady Miejskiej w Tłuszczu (12)
            Projekty Uchwał na IV Sesję Rady Miejskiej w Tłuszczu (14)
            Projekty Uchwał na II Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej w Tłuszczu (3)
            Projekty Uchwał na V Sesję Rady Miejskiej w Tłuszczu (18)
            Projekty Uchwał na VI Sesję Rady Miejskiej w Tłuszczu (8)
            Projekty Uchwał na VII Sesję Rady Miejskiej w Tłuszczu (8)
            Projekty Uchwał na VIII Sesję Rady Miejskiej w Tłuszczu (19)
            Projekty Uchwał na IX Sesję Rady Miejskiej w Tłuszczu (5)
            Projekty Uchwał na X Sesję Rady Miejskiej w Tłuszczu (15)
            Projekty uchwał na III Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej (2)
            Projekty Uchwał na XI Sesję Rady Miejskiej w Tłuszczu (10)
            Projekty Uchwał na XII Sesję Rady Miejskiej w Tłuszczu (10)
            Projekty Uchwał na XIII Sesję Rady Miejskiej w Tłuszczu (24)
            Projekty Uchwał na XIV Sesję Rady Miejskiej w Tłuszczu (18)
            Projekty Uchwał na XV Sesję Rady Miejskiej w Tłuszczu (17)
            Projekty Uchwał na XVI Sesję Rady Miejskiej w Tłuszczu (8)
            Projekty Uchwał na XVII Sesję Rady Miejskiej w Tłusczu (10)
            Projekty Uchwał na XVIII Sesję Rady Miejskiej w Tłusczu (19)
            Projekty uchwał na VIII Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej (1)
            Projekty Uchwał na XIX Sesję Rady Miejskiej w Tłuszczu (8)
            Projekty Uchwał na XX Sesję Rady Miejskiej w Tłuszczu (11)
            Projekty Uchwał na X Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej w Tłuszczu (4)
            Projekty Uchwał na XXI Sesję Rady Miejskiej w Tłuszczu (16)
            Porjekty Uchwał na XXII Sesję Rady Miejskiej w Tłuszczu (8)
            Projekty uchwał na XXIII Sesję Rady Miejskiej w Tłuszczu (11)
            Projekty Uchwał na XI Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Tłuszczu (2)
            Projekty Uchwał na XXIV Sesję Rady Miejskiej w Tłuszczu (12)
            Projekty Uchwał na XXV Sesję Rady Miejskiej w Tłuszczu (10)
            Projekty Uchwał na XXVI Sesję Rady Miejskiej w Tłuszczu (8)
            Projekty Uchwał na XXVII Sesję Rady Miejskiej w Tłuszczu (8)
            Projekty Uchwał na XIII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Tłuszczu (1)
            Projekty Uchwał na XIV Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Tłuszczu (3)
            Projekty Uchwał na XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Tłuszczu (15)
            Projekty Uchwał na XV Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej w Tłuszczu (1)
            Projekty Uchwał na XXIX Sesję Rady Miejskiej w Tłuszczu (8)
            Projekty Uchwał na XXX Sesję Rady Miejskiej w Tłuszczu (9)
        Kadencja VI 2010-2014 (0)
            Projekty Uchwał na XV Sesję Rady Miejskiej w Tłuszczu (7)
            Projekty Uchwał na XVI Sesję Rady Miejskiej w Tłuszczu (5)
            Projekty Uchwał na XVII Sesję Rady Miejskiej w Tłuszczu (10)
            Projekty Uchwał na XVIII Sesję Rady Miejskiej w Tłuszczu (13)
            Projekty Uchwał na XIX Sesję Rady Miejskiej w Tłuszczu (13)
            Projekty Uchwał na XX Sesję Rady Miejskiej w Tłuszczu (13)
            Projekty Uchwał na XXI Sesję Rady Miejskiej w Tłuszczu (29)
            Projekty Uchwał na XXII Sesję Rady Miejskiej w Tłuszczu (11)
            Projekty Uchwał na V Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej w Tłuszczu (2)
            Projekty Uchwał na XXIII Sesję Rady Miejskiej w Tłuszczu (19)
            Projekty Uchwał na XXIV Sesję Rady Miejskiej w Tłuszczu (17)
            Projekty Uchwał na XXV Sesję Rady Miejskiej w Tłuszczu (11)
            Projekty Uchwał na XXVI Sesję Rady Miejskiej w Tłuszczu (9)
            Projekty Uchwał na VII Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej w Tłuszczu (1)
            Projekty Uchwał na XXVII Sesję Rady Miejskiej w Tłuszczu (13)
            Projekty Uchwał na XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Tłuszczu (18)
            Projekty Uchwał na XXIX Sesję Rady Miejskiej w Tłuszczu (12)
            Projekty Uchwał na XXX Sesję Rady Miejskiej w Tłuszczu (15)
            Projekty Uchwał na XXXI Sesję Rady Miejskiej w Tłuszczu (13)
            Projekty Uchwał na XXXII Sesję Rady Miejskiej w Tłuszczu (19)
            Projekty Uchwał na VIII Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej w Tłuszczu (7)
            Projekty Uchwał na XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Tłuszczu (14)
        Kadencja V 2006-2010 (0)
            Sesja XIV (0)
    Uchwały Rady (0)
        Kadencja VIII 2018-2023 (1)
        Kadencja VII 2014 - 2018 r. (0)
            Uchwały 2018 (66)
            Uchwały 2017 (97)
            Uchwały 2016 (125)
            Uchwały 2015 (96)
            Uchwały 2014 (36)
        Kadencja VI 2010 - 2014 r. (0)
            Uchwały 2014 (105)
            Uchwały 2013 (114)
            Uchwały 2012 (105)
            Uchwały 2011 (94)
            Uchwały 2010 (23)
        Kadencja V 2006 - 2010 (1)
            Uchwały 2010 (46)
            Uchwały 2009 (88)
            Uchwały 2008 (89)
            Uchwały 2007 (127)
            Uchwały 2006 (23)
        Kadencja IV 2002 - 2006 (1)
    Sesje Rady Miejskiej, protokoły, wyniki głosowań (0)
        Kadencja VIII 2018-2023 (1)
        Kadencja VII 2014 - 2018r. (44)
        Kadencja VI 2010 - 2014r. (41)
        Kadencja V 2006 - 2010r. (1)
        Kadencja IV 2002 - 2006r. (1)
    Sesje Rady Miejskiej - wideo (1)
    Posiedzenia Rady Miejskiej (1)
    Interpelacje i zapytania Radnych (0)
        Interpelacje i zapytania Radnych - 2021 (5)
        Interpelacje i zapytania Radnych - 2020 (4)
        Interpelacje i zapytania Radnych - 2019 (9)

Burmistrz Tłuszcza
    Dane osobowe, kontakt (1)
    Zadania i kompetencje (1)
    Zarządzenia Burmistrza (0)
        Zarządzenia 2024 (26)
        Zarządzenia 2023 (115)
        Zarządzenia 2022 (125)
        Zarządzenia 2021 (118)
        Zarządzenia 2020 (115)
        Zarządzenia 2019 (122)
        Zarządzenia 2018 (108)
        Zarządzenia 2017 (137)
        Zarządzenia 2016 (123)
        Zarządzenia 2015 (114)
        Zarządzenia 2014 (108)
        Zarządzenia 2013 (129)
        Zarządzenia 2012 (155)
        Zarządzenia 2011 (185)
        Zarządzenia 2010 (110)
        Zarządzenia 2009 (102)
        Zarządzenia 2008 (65)
        Zarządzenia 2007 (91)
        Zarządzenia 2006 (96)
        Zarządzenia 2005 (76)
        Zarządzenia 2004 (65)
        Zarządzenia 2003 (38)
        Zarządzenia 2002 (12)
    Sprawozdania (0)
        2022 (1)
        2021 (1)
        2020 (1)
        2019 (1)
        2018 (1)
        2017 (1)
        2016 (1)
        2015 (1)
        2014 (3)
        2013 (6)
        2012 (4)
        2011 (4)
    Umowy (10)
        Umowy 2024 (80)
        Umowy 2023 (345)
        Umowy 2022 (557)
        Umowy 2021 (452)
        Umowy 2020 (533)
        Umowy 2019 (618)
        Umowy 2018 (687)
        Umowy 2017 (591)
        Umowy 2016 (490)
        Umowy 2015 (614)
        Umowy 2014 (453)
    Petycje (0)
        Petycje 2024r. (1)
        Petycje 2023r. (8)
        Petycje 2022r. (3)
        Petycje 2021r. (5)
        Petycje 2020r. (3)
        Petycje 2019r. (2)
        Petycje 2018r. (1)
        Petycje 2017r. (4)
        Petycje 2016r. (1)
        Petycje 2015r (3)
    Raporty (0)
        Raport o stanie Gminy Tłuszcz za 2018 rok (1)
        Raport o stanie Gminy Tłuszcz za 2019 rok (1)
        Raport o stanie Gminy Tłuszcz za 2020 rok (1)
        Raport o stanie Gminy Tłuszcz za 2021 rok (1)
        Raport o stanie Gminy Tłuszcz za 2022 rok (1)

Urząd Miejski
    Dane adresowe, NIP (1)
    Regulamin organizacyjny i schemat (1)
    Kierownictwo Urzędu (1)
    Komórki organizacyjne w Urzedzie (1)
    Skargi i wnioski (1)

Tablica Ogłoszeń
    Komunikaty i Ogłoszenia (294)
    Obwieszczenia (0)
        Obwieszczenia 2024 (6)
        Obwieszczenia 2023 (78)
        Obwieszczenia 2022 (97)
        Obwieszczenia 2021 (99)
        Obwieszczenia 2020 (126)
        Obwieszczenia 2019 (93)
        Obwieszczenia 2018 (64)
        Obwieszczenia 2017 (32)
        Obwieszczenia 2016 (41)
        Obwieszczenia 2015 (61)
        Obwieszczenia 2014 (61)
        Obwieszczenia 2013 (99)
        Obwieszczenia 2024 (1)
        Obwieszczenia 2012 (109)
        Obwieszczenia 2009 - 2011 (1)
    Oferty Pracy (0)
        Aktualne (4)
        Informacja o wynikach naborów (7)
        Archiwalne (249)
    Wyłożenie projektów planów miejscowych (14)
    Nieodpłatna Pomoc Prawna (1)
    Organizacje pozarządowe - NGO (87)

Jednostki Organizacyjne
    Instytucje oświatowe (1)
    Instytucje kulturalne (1)
    Instytucje sportowe (1)
    Pozostałe jednostki (1)

Jednostki Pomocnicze
    Sołectwa (1)
    Osiedla (1)

Prawo Miejscowe
    Statut Gminy (1)
    Studium i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (19)
    Podatki i opłaty lokalne (5)

Zamówienia Publiczne
    Aktualne (381)
    Archiwalne (0)
        Zamówienia Publiczne 2019 (2)
        Zamówienia Publiczne 2018 (0)
        Zamówienia Publiczne 2017 (0)
        Zamówienia Publiczne 2016 (0)
        Zamówienia Publiczne 2015 (39)
        Zamówienia Publiczne 2014 (50)
        Zamówienia Publiczne 2013 (64)
        Zamówienia Publiczne 2012 (98)
    Plan zamówień publicznych (49)
    Konkursy (2)
    Platforma do zamówień publicznych (1)

Wybory i referenda
    Wybory Samorządowe - 7 kwietnia 2024r. (9)
    Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023 (19)
    Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2023r (22)
    Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2021r (18)
    Wybory Prezydenckie - 28 Czerwca 2020r. (12)
    Wybory Prezydenckie 10 Maja 2020r. (9)
    Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (12)
    Wybory do Europarlamentu Europejskiego 2019 (10)
    Wybory samorządowe 2018 (32)
    2015 (1)
    2014 (1)

Poradnik Interesanta
    ePUAP (1)
    System Elektronicznej Skrzynki Podawczej (1)
    Język migowy w urzędzie (1)

Informacje o dostępności
    Raporty (1)
    Plany działania (1)

Inne
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Kadencja 2018 - 2023 (0)
            Burmistrz i Zastępca Burmistrza (6)
            Radni (6)
            Pracownicy Urzędu (6)
            Dyrektorzy i Kierownicy Jednostek Podległych (7)
    Redakcja (1)
    Instrukcja obsługi (1)
    Nieudostępnione w BIP (0)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij