Uchwały Nr IX/124/07 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 26 września 2007 r. w sprawie w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tłuszcz, uwzględniający zmiany wynikające z uchwały nr XXVII/352/10 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 31 marca 2010 r. zmieniającej Uchwałę Nr IX/124/07 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 26 września 2007 r. w sprawie w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tłuszcz.