• Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej
    ul. Kosciuszki 7, 05-240 Tłuszcz
    tel.:  29 757 38 94