INFORMACJA O SZKOLENIACH
DLA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH


Burmistrz Tłuszcza informuje, że w dniu 14 maja 2019 r. (wtorek) w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Tłuszczu odbędą się szkolenia Obwodowych Komisji Wyborczych:

– od nr 1 do nr 8 – o godzinie 1400
– od nr 9 do nr 15 – o godzinie 1600

 

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych są umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarz Wyborczy w Warszawie III - Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości gm. Tłuszcz

Burmistrz Tłuszcza
/-/ Paweł Marcin Bednarczyk