Zamknij okno Drukuj dokument

Komórki Organizacyjne w Urzędzie

 

Wydział Organizacyjny - OR

Kierownik Matusiak Małgorzata

Pok. nr 41, tel. 29 777 52 58,

w skład wydziału wchodzi:

 Biuro Obsługi Interesanta - BOI

 

Wydział Spraw Obywatelskich - WSO

 

Pok. nr 40, tel. 29 75 73 155,

w skład wydziału wchodzi:

Urząd Stanu Cywilnego, którym kieruje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - USC;

Kierownik USC Romuald Zacharski

Pok. nr 37, tel. 29 75 73 165,

Wydział Planowania i Finansów - PLF

Kierownik Halina Kusak

Pok. nr 11, tel. 29 75 73 076,

- w skład wydziału wchodzi:

Referat ds. Podatków i Opłat Lokalnych - RPO;

Kierownik Referatu Kmiołek Małgorzata  
Pok. nr 13 tel. 29 777 52 55

 

Wydział Inwestycji i Rozwoju - IR

Kierownik Marek Markowski

Pok. nr 46, tel. 29 777 52 64,

 

Wydział Urbanistyki - WU

Kierownik Jolanta Leszko

Pok. nr 17, tel. 29 75 73 442,

 

Wydział Ochrony Środowiska - WOŚ;

Kierownik Beata Górecka

Pok. nr 16, 18 tel. 29 777 52 61, 29 75 73 016 wew. 220, e-mail: 

 

Biuro Obsługi Rady - ORA;

Pok. nr 38, tel. 29 777 52 53,

 

Stanowisko ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - GG

Elżbieta Czachowicz

Pok. nr 14, tel 29 777 52 60,

 

Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej - KS;

Wioleta Kur

Pok. nr 42, tel. 29 777 52 56,

Stanowisko ds. Obronności i Zarządzania Kryzysowego - OZK

Sławomir Pióro

Pok. nr 48, 

 

 

 


 

Do obowiązków Kierowników komórek organizacyjnych należy, w szczególności:

 

1)      planowanie pracy i rozdział zadań na poszczególnych pracowników;

2)      koordynacja pracy w podległych komórkach organizacyjnych oraz współpraca funkcjonalna z innymi komórkami organizacyjnymi;

3)      bieżące nadzorowanie przestrzegania przez podległych pracowników przepisów prawa, wewnętrznych regulacji Urzędu i norm etycznych;

4)      ponoszenie odpowiedzialności za merytoryczną poprawność spraw przygotowywanych dla Burmistrza, Zastępcy Burmistrza i Sekretarza;

5)      wdrażanie nowych metod pracy, udział w tworzeniu i stosowaniu skutecznych metod motywowania podległych pracowników oraz zapewnienie dyscypliny pracy w komórce organizacyjnej;

6)      podejmowanie działań, mających na celu optymalizację zatrudnienia oraz racjonalne ustalanie zakresu obowiązków podległych pracowników;

7)      sprawowanie kontroli wewnętrznej i zewnętrznej oraz przygotowywanie okresowych sprawozdań z tej kontroli;

8)      sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem tajemnicy służbowej przez podległych pracowników;

9)      współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu gminy, oraz przy realizacji budżetu;

10)  przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań;

11)  przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej i współdziałanie z archiwum zakładowym oraz gromadzenie, przechowywanie i przekazywanie akt;

12)  ustalanie zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności dla podległych pracowników;

13)  ustalanie zakresu obowiązków pracownika zastępującego Kierownika w czasie jego nieobecności spowodowanej: urlopem, chorobą lub inną przyczyną nieobecności w pracy;

14)  przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń z zakresu realizowanych zadań;

15)  realizowanie uchwał i ustaleń Rady oraz Burmistrza, a także przygotowywanie sprawozdań z ich wykonania.

 

Metadane

Źródło informacji:Andrzej Powierża
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Andrzej Powierża
Data wprowadzenia:2012-06-01 13:50:21
Opublikował:Andrzej Powierża
Data publikacji:2012-06-01 14:46:33
Ostatnia zmiana:2018-04-17 10:51:54
Ilość wyświetleń:11206